User Tools

Site Tools


2707--15904-halstead-la-gi

Halstead
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Stafford
Nơi khám phá Zeno Observatory
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15904
Tên thay thế 1997 SD11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1067759
Viễn điểm quỹ đạo 2.2194529
Độ lệch tâm 0.0260451
Chu kỳ quỹ đạo 1162.0308361
Độ bất thường trung bình 330.12465
Độ nghiêng quỹ đạo 3.04529
Kinh độ của điểm nút lên 242.28182
Acgumen của cận điểm 267.72796
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

15904 Halstead (1997 SD11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1997 bởi T. Stafford ở Zeno Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15904 Halstead
2707--15904-halstead-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)