User Tools

Site Tools


2708--10900-folkner-la-gi

10900 Folkner (tên chỉ định: 1997 WF21) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 30 tháng 11 năm 1997. Nó được đặt theo tên William Folkner, a scientist ở Jet Propulsion Laboratory.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
2708--10900-folkner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)