User Tools

Site Tools


2709--11073-cavell-la-gi

Cavell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11073
Đặt tên theo Edith Cavell
Tên thay thế 1992 RA4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9897245
Viễn điểm quỹ đạo 2.8119381
Độ lệch tâm 0.1712352
Chu kỳ quỹ đạo 1358.7541643
Độ bất thường trung bình 157.75167
Độ nghiêng quỹ đạo 1.65865
Kinh độ của điểm nút lên 332.72292
Acgumen của cận điểm 271.64709
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11073 Cavell (1992 RA4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11073 Cavell
2709--11073-cavell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)