User Tools

Site Tools


2711--11433-gemmafrisius-la-gi

3474 T-3
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh (11433) 3474 T-3
Đặt tên theo Gemma Frisius
Tên thay thế 1953 FB1
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 2.0334632 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.8063718 AU
Bán trục lớn 2.4199175 AU
Độ lệch tâm 0.1596973
Chu kỳ quỹ đạo 3.76 yrs.
Độ bất thường trung bình 223.25065 deg.
Độ nghiêng quỹ đạo 3.21197 deg.
Kinh độ của điểm nút lên 59.70088 deg.
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8 mag

11433 Gemmafrisius (tên chỉ định: 3474 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 16 tháng 10 năm 1977. Nó được đặt theo tên Gemma Frisius, a 16th-century Belgian nhà toán học và cartographer.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
2711--11433-gemmafrisius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)