User Tools

Site Tools


2712--11691-easterwood-la-gi

Easterwood
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11691
Tên thay thế 1998 FO66
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0038752
Viễn điểm quỹ đạo 2.5426406
Độ lệch tâm 0.1185007
Chu kỳ quỹ đạo 1251.9053304
Độ bất thường trung bình 102.59636
Độ nghiêng quỹ đạo 1.67809
Kinh độ của điểm nút lên 167.12885
Acgumen của cận điểm 254.59636
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

11691 Easterwood (1998 FO66) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. The planet was named bởi Jeff Easterwood, upon winning an essay contest in his youth.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11691 Easterwood
2712--11691-easterwood-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)