User Tools

Site Tools


2713--11876-doncarpenter-la-gi

Doncarpenter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11876
Tên thay thế 1990 EM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0521959
Viễn điểm quỹ đạo 2.8102347
Độ lệch tâm 0.1558971
Chu kỳ quỹ đạo 1384.6293907
Độ bất thường trung bình 137.99859
Độ nghiêng quỹ đạo 5.39540
Kinh độ của điểm nút lên 234.28353
Acgumen của cận điểm 92.31618
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11876 Doncarpenter (1990 EM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11876 Doncarpenter
2713--11876-doncarpenter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)