User Tools

Site Tools


2714--12089-maichin-la-gi

Maichin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research Team và BELL 2R
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12089
Tên thay thế 1998 HO35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0716688
Viễn điểm quỹ đạo 2.6364526
Độ lệch tâm 0.1199595
Chu kỳ quỹ đạo 1319.2433260
Độ bất thường trung bình 241.56100
Độ nghiêng quỹ đạo 3.37317
Kinh độ của điểm nút lên 137.34667
Acgumen của cận điểm 116.53779
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12089 Maichin (1998 HO35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12089 Maichin
2714--12089-maichin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)