User Tools

Site Tools


2715--12468-zachot-n-la-gi

12468 Zachotín là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1206.8177560 ngày (3.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2715--12468-zachot-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)