User Tools

Site Tools


2716--12659-schlegel-la-gi

Schlegel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12659
Tên thay thế 1973 UR5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9073099
Viễn điểm quỹ đạo 2.8417637
Độ lệch tâm 0.1967655
Chu kỳ quỹ đạo 1336.4932985
Độ bất thường trung bình 145.72625
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82567
Kinh độ của điểm nút lên 30.04267
Acgumen của cận điểm 14.95482
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12659 Schlegel (1973 UR5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1973 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12659 Schlegel
2716--12659-schlegel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)