User Tools

Site Tools


2717--13176-kobedaitenken-la-gi

13176 Kobedaitenken là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2092.8440256 ngày (5.73 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1996 bởi Robert H. McNaught và Hiroshi Abe ở Yatsuka, Shimane.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2717--13176-kobedaitenken-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)