User Tools

Site Tools


2718--13425-waynebrown-la-gi

Waynebrown
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13425
Tên thay thế 1999 VG24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5931724
Viễn điểm quỹ đạo 3.5119148
Độ lệch tâm 0.1504880
Chu kỳ quỹ đạo 1948.0103104
Độ bất thường trung bình 209.26012
Độ nghiêng quỹ đạo 0.65398
Kinh độ của điểm nút lên 64.23580
Acgumen của cận điểm 337.10133
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13425 Waynebrown (1999 VG24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13425 Waynebrown
2718--13425-waynebrown-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)