User Tools

Site Tools


2719--13734-buklad-la-gi

Buklad
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13734
Tên thay thế 1998 RC66
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9531001
Viễn điểm quỹ đạo 2.4747711
Độ lệch tâm 0.1178153
Chu kỳ quỹ đạo 1203.2223498
Độ bất thường trung bình 108.49817
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72866
Kinh độ của điểm nút lên 203.26535
Acgumen của cận điểm 18.35131
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

13734 Buklad (1998 RC66) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13734 Buklad
2719--13734-buklad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)