User Tools

Site Tools


2720--14069-krasheninnikov-la-gi

Krasheninnikov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14069
Tên thay thế 1996 HP18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4660894
Viễn điểm quỹ đạo 3.8404278
Độ lệch tâm 0.2179235
Chu kỳ quỹ đạo 2045.2095851
Độ bất thường trung bình 277.85101
Độ nghiêng quỹ đạo 22.71482
Kinh độ của điểm nút lên 46.53867
Acgumen của cận điểm 329.17345
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

14069 Krasheninnikov (1996 HP18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14069 Krasheninnikov
2720--14069-krasheninnikov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)