User Tools

Site Tools


2721--14424-laval-la-gi

Laval
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14424
Đặt tên theo Université Laval
Tên thay thế 1991 SR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7661267
Viễn điểm quỹ đạo 3.5262725
Độ lệch tâm 0.1208038
Chu kỳ quỹ đạo 2038.3456990
Độ bất thường trung bình 282.72404
Độ nghiêng quỹ đạo 21.74268
Kinh độ của điểm nút lên 19.67443
Acgumen của cận điểm 64.38552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

14424 Laval (1991 SR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1991 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên Laval University.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14424 Laval
2721--14424-laval-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)