User Tools

Site Tools


2722--15120-mariaf-lix-la-gi

15120 Mariafélix là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1246.7482813 ngày (3.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
2722--15120-mariaf-lix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)