User Tools

Site Tools


2723--15905-berthier-la-gi

Berthier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15905
Tên thay thế 1997 SV15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0791089
Viễn điểm quỹ đạo 2.9839111
Độ lệch tâm 0.1787080
Chu kỳ quỹ đạo 1471.1870469
Độ bất thường trung bình 259.57136
Độ nghiêng quỹ đạo 7.79145
Kinh độ của điểm nút lên 18.87339
Acgumen của cận điểm 325.68483
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15905 Berthier (1997 SV15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15905 Berthier
2723--15905-berthier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)