User Tools

Site Tools


2724--10907-savalle-la-gi

Savalle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10907
Tên thay thế 1997 XG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5764649
Viễn điểm quỹ đạo 3.0811135
Độ lệch tâm 0.0891987
Chu kỳ quỹ đạo 1737.7980390
Độ bất thường trung bình 152.50965
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14415
Kinh độ của điểm nút lên 31.75247
Acgumen của cận điểm 16.31198
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10907 Savalle (1997 XG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện vào ngày 6 tháng 12, năm 1997 khi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR tại Caussols. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của nhà lập trình viên thiên văn Renaud Savalle.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2724--10907-savalle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)