User Tools

Site Tools


2725--11074-kuniwake-la-gi

Kuniwake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11074
Tên thay thế 1992 SC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9964071
Viễn điểm quỹ đạo 3.0435975
Độ lệch tâm 0.2077757
Chu kỳ quỹ đạo 1461.1668724
Độ bất thường trung bình 337.93679
Độ nghiêng quỹ đạo 5.09800
Kinh độ của điểm nút lên 144.98148
Acgumen của cận điểm 209.60105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11074 Kuniwake (1992 SC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11074 Kuniwake
2725--11074-kuniwake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)