User Tools

Site Tools


2727--11434-lohnert-la-gi

1931 TC2
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh (11434) 1931 TC2
Tên thay thế 1990 SX19, 1990 UZ11, 1998 FT144
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính asteroid
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 1.9674257 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.5133343 AU
Bán trục lớn 2.7403800 AU
Độ lệch tâm 0.2820610
Chu kỳ quỹ đạo 4.54 yrs.
Độ bất thường trung bình 342.99520 deg.
Độ nghiêng quỹ đạo 8.70543 deg.
Kinh độ của điểm nút lên 348.92686 deg.
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3 mag

11434 Lohnert (tên chỉ định: 1931 TC2) là một tiểu hành tinh được phát hiện bởi Karl Wilhelm Reinmuth ở Heidelberg ngày 10 tháng 10 năm 1931.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày (11434) 1931 TC2
2727--11434-lohnert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)