User Tools

Site Tools


2728--11693-grantelliott-la-gi

Grantelliott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11693
Tên thay thế 1998 FE69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1660171
Viễn điểm quỹ đạo 2.6583807
Độ lệch tâm 0.1020570
Chu kỳ quỹ đạo 1368.4158671
Độ bất thường trung bình 218.75851
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86747
Kinh độ của điểm nút lên 359.47943
Acgumen của cận điểm 236.96401
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11693 Grantelliott (1998 FE69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11693 Grantelliott
2728--11693-grantelliott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)