User Tools

Site Tools


2729--11878-hanamiyama-la-gi

Hanamiyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11878
Tên thay thế 1990 HJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0479113
Viễn điểm quỹ đạo 2.7395143
Độ lệch tâm 0.1444624
Chu kỳ quỹ đạo 1352.7155426
Độ bất thường trung bình 347.10125
Độ nghiêng quỹ đạo 3.90217
Kinh độ của điểm nút lên 50.31594
Acgumen của cận điểm 111.15133
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11878 Hanamiyama (1990 HJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11878 Hanamiyama
2729--11878-hanamiyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)