User Tools

Site Tools


2730--12091-jesmalmquist-la-gi

Jesmalmquist
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12091
Tên thay thế 1998 HS96
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1973013
Viễn điểm quỹ đạo 2.7098203
Độ lệch tâm 0.1044439
Chu kỳ quỹ đạo 1403.7625985
Độ bất thường trung bình 170.12842
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86684
Kinh độ của điểm nút lên 184.36360
Acgumen của cận điểm 95.90136
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12091 Jesmalmquist (1998 HS96) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12091 Jesmalmquist
2730--12091-jesmalmquist-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)