User Tools

Site Tools


2731--12469-katsuura-la-gi

12469 Katsuura (tên chỉ định: 1997 AW18) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Naoto Sato ở Đài thiên văn Chichibu ngày 9 tháng 1 năm 1997. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Katsuura, Chiba Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12469 Katsuura
2731--12469-katsuura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)