User Tools

Site Tools


2732--12661-schelling-la-gi

Schelling
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12661
Tên thay thế 1976 DA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0205770
Viễn điểm quỹ đạo 2.5581524
Độ lệch tâm 0.1174071
Chu kỳ quỹ đạo 1265.2341662
Độ bất thường trung bình 62.68094
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87015
Kinh độ của điểm nút lên 134.54858
Acgumen của cận điểm 59.94680
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

12661 Schelling (1976 DA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1976 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12661 Schelling
2732--12661-schelling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)