User Tools

Site Tools


2733--12898-mignard-la-gi

Mignard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Francois Mignard
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12898
Tên thay thế 1998 RK6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7131371
Viễn điểm quỹ đạo 3.6401511
Độ lệch tâm 0.1459109
Chu kỳ quỹ đạo 2068.0035390
Độ bất thường trung bình 282.51992
Độ nghiêng quỹ đạo 6.38199
Kinh độ của điểm nút lên 151.15617
Acgumen của cận điểm 154.88989
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

12898 Mignard (1998 RK6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi Francois Mignard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12898 Mignard
2733--12898-mignard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)