User Tools

Site Tools


2734--13177-hansschmidt-la-gi

Hansschmidt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13177
Tên thay thế 1996 HS11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7239331
Viễn điểm quỹ đạo 3.0966371
Độ lệch tâm 0.0640322
Chu kỳ quỹ đạo 1813.4339185
Độ bất thường trung bình 64.23727
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35088
Kinh độ của điểm nút lên 26.88749
Acgumen của cận điểm 289.57408
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13177 Hansschmidt (1996 HS11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13177 Hansschmidt
2734--13177-hansschmidt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)