User Tools

Site Tools


2735--13433-phelps-la-gi

Phelps
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13433
Tên thay thế 1999 VP52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9563194
Viễn điểm quỹ đạo 2.7941930
Độ lệch tâm 0.1763754
Chu kỳ quỹ đạo 1337.1006391
Độ bất thường trung bình 198.16334
Độ nghiêng quỹ đạo 5.22320
Kinh độ của điểm nút lên 82.96774
Acgumen của cận điểm 243.58418
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13433 Phelps (1999 VP52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13433 Phelps
2735--13433-phelps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)