User Tools

Site Tools


2736--13739-nancyworden-la-gi

Nancyworden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13739
Tên thay thế 1998 SW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8147872
Viễn điểm quỹ đạo 3.2109408
Độ lệch tâm 0.0657437
Chu kỳ quỹ đạo 1910.1511588
Độ bất thường trung bình 172.23881
Độ nghiêng quỹ đạo 10.91547
Kinh độ của điểm nút lên 46.38535
Acgumen của cận điểm 96.65138
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

13739 Nancyworden (1998 SW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13739 Nancyworden
2736--13739-nancyworden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)