User Tools

Site Tools


2737--14071-gadabird-la-gi

Gadabird
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 11 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14071
Tên thay thế 1996 JK13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.71347640653346
Viễn điểm quỹ đạo 2.999067715849295
Độ lệch tâm .04999371614423718
Chu kỳ quỹ đạo 1763.184602524526
Độ bất thường trung bình 99.86648635089706
Độ nghiêng quỹ đạo 3.046826454721241
Kinh độ của điểm nút lên 121.0607941938628
Acgumen của cận điểm 181.7593298790311
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

14071 Gadabird (1996 JK13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 5 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14071 Gadabird
2737--14071-gadabird-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)