User Tools

Site Tools


2738--14428-lazaridis-la-gi

Lazaridis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14428
Đặt tên theo Mike Lazaridis
Tên thay thế 1991 VM12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5762309
Viễn điểm quỹ đạo 3.7699493
Độ lệch tâm 0.1881003
Chu kỳ quỹ đạo 2064.5340069
Độ bất thường trung bình 25.92248
Độ nghiêng quỹ đạo 1.60476
Kinh độ của điểm nút lên 66.68544
Acgumen của cận điểm 272.58511
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

14428 Lazaridis (1991 VM12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1991 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14428 Lazaridis
2738--14428-lazaridis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)