User Tools

Site Tools


2739--14818-mindeli-la-gi

14818 Mindeli (tên chỉ định: 1982 UF7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 21 tháng 10 năm 1982. Nó được đặt theo tên Elisbar Mindeli.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14818 Mindeli
2739--14818-mindeli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)