User Tools

Site Tools


2740--15126-brittanyanderson-la-gi

Brittanyanderson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15126
Tên thay thế 2000 EA44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8786001
Viễn điểm quỹ đạo 2.6648205
Độ lệch tâm 0.1730459
Chu kỳ quỹ đạo 1250.6270940
Độ bất thường trung bình 2.39248
Độ nghiêng quỹ đạo 4.18646
Kinh độ của điểm nút lên 178.47103
Acgumen của cận điểm 151.02302
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

15126 Brittanyanderson (2000 EA44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 2000 Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15126 Brittanyanderson
2740--15126-brittanyanderson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)