User Tools

Site Tools


2741--15510-phoeberounds-la-gi

Phoeberounds
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15510
Tên thay thế 1999 TF127
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2025256
Viễn điểm quỹ đạo 2.6528876
Độ lệch tâm 0.0927546
Chu kỳ quỹ đạo 1381.6330765
Độ bất thường trung bình 19.58042
Độ nghiêng quỹ đạo 2.49202
Kinh độ của điểm nút lên 156.09599
Acgumen của cận điểm 312.73235
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

15510 Phoeberounds (1999 TF127) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15510 Phoeberounds
2741--15510-phoeberounds-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)