User Tools

Site Tools


2742--15907-robot-la-gi

Robot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 6 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15907
Đặt tên theo Robot
Tên thay thế 1997 TG10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9964936
Viễn điểm quỹ đạo 2.5950258
Độ lệch tâm 0.1303560
Chu kỳ quỹ đạo 1270.5391925
Độ bất thường trung bình 101.02191
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33183
Kinh độ của điểm nút lên 205.53945
Acgumen của cận điểm 91.25970
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

15907 Robot (1997 TG10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 10 năm 1997 bởi P. Pravec ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15907 Robot
2742--15907-robot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)