User Tools

Site Tools


2743--10908-kallestroetzel-la-gi

Kallestroetzel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi ODAS
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10908
Tên thay thế 1997 XH9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4811726
Viễn điểm quỹ đạo 3.6092004
Độ lệch tâm 0.1852149
Chu kỳ quỹ đạo 1940.9720215
Độ bất thường trung bình 106.81396
Độ nghiêng quỹ đạo 3.56150
Kinh độ của điểm nút lên 54.32799
Acgumen của cận điểm 337.11905
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10908 Kallestroetzel (1997 XH9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1997 bởi ODAS ở Caussols.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2743--10908-kallestroetzel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)