User Tools

Site Tools


2744--11075-d-nhoff-la-gi

11075 Dönhoff
Tên
Tên Dönhoff
Tên chỉ định 1992 SP26
Phát hiện
Người phát hiện F. Borngen
Ngày phát hiện 23 tháng 9 năm 1992
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1892548
Bán trục lớn (a) 2.4134586 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9567000 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8702172 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.75 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.03599°
Kinh độ (Ω) 84.12920°
Acgumen (ω) 275.77663°
Độ bất thường trung bình (M) 74.92136°

11075 Dönhoff là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1369.4879158 ngày (3.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
2744--11075-d-nhoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)