User Tools

Site Tools


2745--11246-orvillewright-la-gi

Orvillewright
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11246
Đặt tên theo Orville Wright
Tên thay thế 4250 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9947484
Viễn điểm quỹ đạo 2.9100096
Độ lệch tâm 0.1866068
Chu kỳ quỹ đạo 1402.7484440
Độ bất thường trung bình 351.95186
Độ nghiêng quỹ đạo 3.56819
Kinh độ của điểm nút lên 143.37636
Acgumen của cận điểm 229.79487
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11246 Orvillewright (4250 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11246 Orvillewright
2745--11246-orvillewright-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)