User Tools

Site Tools


2746--11437-cardalda-la-gi

1971 SB
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Gibson, J. và Carlos Ulrrico Cesco
Nơi khám phá El Leoncito
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh (11437) 1971 SB
Tên thay thế 1993 FX
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 1.6791624 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.0461596 AU
Bán trục lớn 1.8626610 AU
Độ lệch tâm 0.0985142
Chu kỳ quỹ đạo 2.54 yrs.
Độ bất thường trung bình 81.63019 deg.
Độ nghiêng quỹ đạo 22.88828 deg.
Kinh độ của điểm nút lên 355.67331 deg.
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6 mag

11437 Cardalda (tên chỉ định: 1971 SB) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi James B. Gibson và Carlos Ulrrico Cesco ở Leoncito Astronomical Complex, Argentina ngày 16 tháng 9 năm 1971. Nó được đặt theo tên Carlos Cardalda, nhà thiên văn học nghiệp dư Argentina.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
2746--11437-cardalda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)