User Tools

Site Tools


2747--11694-esterhuysen-la-gi

Esterhuysen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11694
Tên thay thế 1998 FO70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0836340
Viễn điểm quỹ đạo 2.5631366
Độ lệch tâm 0.1031905
Chu kỳ quỹ đạo 1293.5412730
Độ bất thường trung bình 49.46668
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72418
Kinh độ của điểm nút lên 163.95082
Acgumen của cận điểm 279.01006
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11694 Esterhuysen (1998 FO70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Tiểu hành tinh đã được đặt tên cho Stephanus Albertus Esterhuysen.[1][2][3]

  1. ^ Rapport Newspaper Archives - ngày 12 tháng 5 năm 2002. 22 tháng 3 năm 2011 (Afrikaans Language).
  2. ^ Eskom Expo for Young Scientists (International Expo Winners)
  3. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 11694 Esterhuysen
2747--11694-esterhuysen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)