User Tools

Site Tools


2748--11881-mirstation-la-gi

Mirstation
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11881
Đặt tên theo Mir
Tên thay thế 1990 QO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2009726
Viễn điểm quỹ đạo 3.1086114
Độ lệch tâm 0.1709435
Chu kỳ quỹ đạo 1579.9530640
Độ bất thường trung bình 37.76026
Độ nghiêng quỹ đạo 13.67846
Kinh độ của điểm nút lên 157.55638
Acgumen của cận điểm 178.54875
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11881 Mirstation (1990 QO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11881 Mirstation
2748--11881-mirstation-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)