User Tools

Site Tools


2749--12093-chrimatthews-la-gi

Chrimatthews
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12093
Tên thay thế 1998 HF99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3210250
Viễn điểm quỹ đạo 2.4539728
Độ lệch tâm 0.0278425
Chu kỳ quỹ đạo 1347.4516321
Độ bất thường trung bình 191.40308
Độ nghiêng quỹ đạo 5.37589
Kinh độ của điểm nút lên 187.96708
Acgumen của cận điểm 103.38027
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

12093 Chrimatthews (1998 HF99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12093 Chrimatthews
2749--12093-chrimatthews-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)