User Tools

Site Tools


2750--12281-chaumont-la-gi

Chaumont
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12281
Tên thay thế 1990 WA5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6958587
Viễn điểm quỹ đạo 2.7805525
Độ lệch tâm 0.0154652
Chu kỳ quỹ đạo 1654.9981634
Độ bất thường trung bình 121.83811
Độ nghiêng quỹ đạo 6.35132
Kinh độ của điểm nút lên 119.12619
Acgumen của cận điểm 133.84049
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

12281 Chaumont (1990 WA5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12281 Chaumont
2750--12281-chaumont-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)