User Tools

Site Tools


2751--12470-pinotti-la-gi

Pinotti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12470
Tên thay thế 1997 BC9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7097750
Viễn điểm quỹ đạo 2.7536146
Độ lệch tâm 0.2338670
Chu kỳ quỹ đạo 1217.7289565
Độ bất thường trung bình 322.16119
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23971
Kinh độ của điểm nút lên 140.68575
Acgumen của cận điểm 187.12918
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12470 Pinotti (1997 BC9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1997 bởi M. Tombelli ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12470 Pinotti
2751--12470-pinotti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)