User Tools

Site Tools


2752--12664-sonisenia-la-gi

Sonisenia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12664
Tên thay thế 1978 SS5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1754668
Viễn điểm quỹ đạo 2.9915586
Độ lệch tâm 0.1579423
Chu kỳ quỹ đạo 1516.7510619
Độ bất thường trung bình 62.60622
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76228
Kinh độ của điểm nút lên 193.45599
Acgumen của cận điểm 167.11330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12664 Sonisenia (1978 SS5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12664 Sonisenia
2752--12664-sonisenia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)