User Tools

Site Tools


2753--13178-catalan-la-gi

13178 Catalan (tên chỉ định: 1996 HF18) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 18 tháng 4 năm 1996. Nó được đặt theo tên Eugène Charles Catalan, a French-Belgian nhà toán học of the 19th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13178 Catalan
2753--13178-catalan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)