User Tools

Site Tools


2755--13740-lastrucci-la-gi

Lastrucci
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và E. Masotti
Nơi khám phá Montelupo
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13740
Tên thay thế 1998 SL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8548790
Viễn điểm quỹ đạo 3.2361570
Độ lệch tâm 0.2713157
Chu kỳ quỹ đạo 1483.4151100
Độ bất thường trung bình 112.65427
Độ nghiêng quỹ đạo 6.10015
Kinh độ của điểm nút lên 328.74627
Acgumen của cận điểm 67.81010
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

13740 Lastrucci (1998 SL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1998 bởi M. Tombelli và E. Masotti ở Montelupo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13740 Lastrucci
2755--13740-lastrucci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)