User Tools

Site Tools


2756--14072-volterra-la-gi

14072 Volterra là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2052.0754035 ngày (5.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 5 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
2756--14072-volterra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)