User Tools

Site Tools


2758--14819-nikolaylaverov-la-gi

14819 Nikolaylaverov (tên chỉ định: 1982 UC11) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Zhuravlyova ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 25 tháng 10 năm 1982. Nó được đặt theo tên Nikolay Pavlovich Laverov, the vice-president thuộc Russian Academy of Sciences.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14819 Nikolaylaverov
2758--14819-nikolaylaverov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)