User Tools

Site Tools


2759--15128-patrickjones-la-gi

Patrickjones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15128
Tên thay thế 2000 EG46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5807932
Viễn điểm quỹ đạo 2.9780288
Độ lệch tâm 0.0714604
Chu kỳ quỹ đạo 1692.4957185
Độ bất thường trung bình 252.82786
Độ nghiêng quỹ đạo 8.63313
Kinh độ của điểm nút lên 0.13264
Acgumen của cận điểm 211.47745
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15128 Patrickjones (2000 EG46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15128 Patrickjones
2759--15128-patrickjones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)