User Tools

Site Tools


2760--15911-davidgauthier-la-gi

Davidgauthier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15911
Đặt tên theo David Gauthier
Tên thay thế 1997 TL21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9213609
Viễn điểm quỹ đạo 2.9412059
Độ lệch tâm 0.2097339
Chu kỳ quỹ đạo 1384.6875481
Độ bất thường trung bình 1.49352
Độ nghiêng quỹ đạo 2.13947
Kinh độ của điểm nút lên 15.44750
Acgumen của cận điểm 273.28297
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.8

15911 Davidgauthier (1997 TL21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15911 Davidgauthier
2760--15911-davidgauthier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)